Anerkendende arbejde i skoler - At skabe fælles trivsel

Af: Elspeth McAdam, Peter Lang, Marianne Kølle (redaktør), René Kristensen (oversætter)

Læseprøve

Beskrivelse

I Anerkendende arbejde i skoler beskriver Peter Lang og Elspeth McAdam på medrivende og personlig vis, inspirerende og virk-ningsfulde måder at skabe anerkendelse i praksis, baseret på deres erfaringer med skoler, organisationer og institutioner igennem de sidste 25 år. Forfatterne viser, hvordan det at praktisere anerkendende under-søgelser (Appreciative Inquiry - AI) er en måde at leve, relatere og være på, der afstedkommer en styrkebaseret og positiv til-gang til læring. Også den systemisk konstruktionistiske forståelse af, hvordan vi skaber vore fællesskaber, identiteter og genererer viden, gennemgås. De 10 kapitler giver bl.a. konkrete anvisninger på: • Hvordan man kan vende udviklingen fra mobbekultur til trivselskultur på skoler. • Hvordan man kan skabe et inkluderende miljø i klasserne og hele skolen. • Hvordan man kan udvikle et berigende samarbejde med forældrene og nærsamfundet. • Hvorfor børnene selv skal have visioner og drømme om deres fællesskaber i klassen, frikvarteret, skolen og om deres fremtidige liv. Bogen vil kunne læses af en meget bred målgruppe, der arbejder med mennesker og relationer. Den er primært skrevet til lærere, pædagoger, ledere, studerende i pædagogiske fag og andre, der arbejder i skolesammenhænge. Men også forældre, skolebestyrelser, politikere, socialrådgivere og psykologer, der vil arbejde med at udvikle engagement og anerkendende fælles-skaber, som grundlag for læring i skolerne, vil finde bogen inspirerende. Den danske udgave af bogen er oversat og indledt af René Kristensen.

Yderligere informationer