Anerkendende elevsamtaler - Elevinddragelse, fremtidsplanlægning og forebyggelse af frafald i uddannelse

Af: Ingebjørg Mæland, Bjørn Hauger, Marianne Kølle (redaktør), Anders Juel Michelsen (oversætter)

Læseprøve

Beskrivelse

Hvordan får man det bedste frem hos alle elever? Hvordan kan man se elevsamtalen som en virkningsfuld metode til at identificere, opdage og udvikle elevers styrkesider? Hvordan leder man elevsamtaler, så allerede dygtige elever kan blive endnu bedre? Hos alle elever, i alle klasser og på alle skoler, findes der noget, som er godt, og noget, som er mindre godt. Spørgsmålet er, hvad man vælger at give mest opmærksomhed i hverdagen, og hvad man vælger at tage udgangspunkt i, når man skal påbegynde et forandringsarbejde. Metodebogen Anerkendende elevsamtaler bygger på den nyeste forskning inden for positiv psykologi og aktionsforskning og er en indføring i, hvordan vejledningssamtaler kan bruges til at fremme elevers læring og livsmestring. Forfatterne præsenterer en vejledningsmetode, som hjælper elever med: At finde frem til egne styrkesider. At tydeliggøre egne mål. At realisere egne muligheder ved at vende defensiv tænkning til offensiv tænkning. At motivere uddannelses- og erhvervsvalg. Gennem planlægning, gennemførelse og evaluering af utallige elevsamtaler har forfatterne udviklet en metodisk værktøjskasse til vejledningssamtaler, der kan bidrage til at skabe en positiv ændring hos eleverne. Bogens konkrete beskrivelser af faser og metoder gør den oplagt for kommuner, skoler, undervisere og forældre, som vil vide mere om den anerkendende tilgang, og hvordan man gennem vejledningssamtaler kan forebygge frafald i uddannelsessystemet.

Yderligere informationer